Linda-verleidt-bezoekers-naar-alternatie

Algemene Voorwaarden Partners

 

The Driving Force B.V., gevestigd aan de J.N. Wagenaarweg 6, 1422 AK Uithoorn, Nederland (" The Driving Force " of " ons ") beheert een internetreserveringsplatform (Linda) dat toegankelijk is via de website thedrivingforce.nl of subdomeinen, gerelateerde websites, partners en partnerwebsites, apps , tools, platforms of andere voorzieningen (' Platform ').

 

Met het platform kunnen attracties, horecaondernemers touroperators, organisatoren van activiteiten en kaartjesleveranciers(" Partner ") rondleidingen, recreatieve activiteiten en andere toeristische diensten (" service (s) ") aanbieden aan eindklanten (" klant (en)""), en om rechtstreeks contracten te sluiten met Klanten voor dergelijke diensten. Naast Klanten hebben onze commerciële subagenten ook toegang tot het Platform om Diensten van Partners te boeken.

The Driving Force biedt alleen het platform waarmee partners hun services kunnen aanbieden en rechtstreeks aan klanten kunnen verkopen. The Driving Force treedt op als een door de Partner geautoriseerde en aangestelde handelsagent. The Driving Force zal, via een intermediaire overeenkomst met een Klant, de aankoop van Diensten van Partner door die Klant vergemakkelijken; The Driving Force wordt echter in geen enkel geval als partij beschouwd bij een overeenkomst waarbij een klant diensten van de partner koopt.

1. Toepassingsgebied van deze Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden (" Voorwaarden " of " Contract ") zijn alleen van toepassing op de relatie tussen de Partner en The Driving Force. De relatie tussen klanten en de partner wordt niet beheerst door dit contract, maar door de individuele overeenkomst tussen de klant en de partner.

2. Registratie van de partner

2.1 Bij registratie op het Platform heeft de Partner het recht om zijn Diensten via het Platform aan te bieden. Bij registratie op het Platform aanvaardt de Partner de Voorwaarden. Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, gaat hij ermee akkoord dat hij de Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn en dat hij verklaart en garandeert dat de persoon die dit Contract namens de Partner aangaat naar behoren is geautoriseerd en bevoegd.

2.2 The Driving Force is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit, authenticiteit of referenties van de persoon die dit contract aangaat.

2.3 De Partner zal zijn Diensten als ondernemer aanbieden en verlenen in overeenstemming met de relevante fiscale voorschriften van de toepasselijke Belastingwet en de praktijken en verzoeken van de belastingdienst. De Partner zal het relevante contract met Klanten aangaan in de uitoefening van zijn bedrijf of als zelfstandige beroepsactiviteit.

3. De service aangeboden door The Driving Force

3.1 Partner machtigt The Driving Force, direct en indirect door het gebruik van subagenten, om (i) Diensten aan Klanten aan te bieden namens Partner, (ii) contracten te sluiten met Klanten in naam van en namens Partner, (iii) betalingen te innen van klanten voor de services. Partner machtigt verder de externe betalingsdienstaanbieder van The Driving Force (“ Betalingsdienstaanbieder ”) en elke andere door ons geautoriseerde derde partij om gegevens te verwerken die nodig zijn om de overdracht van middelen naar en van de betaalinstrumenten of rekeningen van de Partner toe te staan, of zoals anderszins vereist om bedien het platform.

3.2 The Driving Force faciliteert de onderhandelingen over de verkoop van Diensten tussen Klanten en de Partners via het Platform dat bijdraagt ​​aan het vergroten van de goodwill van de Partner, het promoten van de Diensten van de Partner en in het algemeen Klanten aanmoedigt om bestellingen bij Partners te plaatsen.

4. Plichten van de partner

4.1 De Partner verklaart en garandeert dat alle informatie met betrekking tot zijn aanbod te allen tijde waar, nauwkeurig en niet misleidend zal zijn. De Partner zal de geüploade informatie zo snel als nodig bijwerken om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. De Partner kan aansprakelijk worden gesteld voor alle claims van Klanten op basis van vermeende onjuistheden van de geüploade informatie zoals weergegeven op het Platform (zoals informatie over Diensten of prijzen). De partners zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in de taalversie zoals ingediend via hun partneraccount. Voor zover de Partner op de hoogte is of verwacht kan worden van enige onnauwkeurigheid in een andere taalversie van de geüploade informatie, zal de Partner The Driving Force hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

4.2 De Partner verklaart en garandeert dat alle Services alleen worden verleend in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, in het bijzonder met de wetten van het land van de woonplaats van de Partners en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten van het land waarin de Services worden verleend en hierbij geen rechten van derden te schenden. De Partner garandeert in het bijzonder (a) om te voldoen aan alle consumentenbescherming en andere bescherming-, informatie- en consultatieverplichtingen en -regels, en (b) om te beschikken over alle administratieve en andere toestemmingen en licenties, evenals verzekeringen en dergelijke die nodig zijn in het rechtsgebied van het respectieve land voor het nakomen van de contractuele verplichtingen en om zijn servicepartners dienovereenkomstig te instrueren. Op verzoek, de partner zal respectieve bewijzen en documentatie verstrekken, inclusief kopieën van vergunningen en licenties. In het geval van vermeende niet-naleving van de door de Partner geleverde Diensten, zal de Partner zonder onnodige vertraging op eigen kosten samenwerken met enige administratieve autoriteiten of concurrentie- / consumentenbeschermingsorganisaties.

4.3 De Partner verklaart en garandeert dat hij Klanten alle benodigde informatie voor de uitvoering van de Service (bijv. Ontmoetingspunt en -tijd, kleding, uitrusting, enz.) ruim van tevoren zal verstrekken. De partner is verplicht om de e-mail gekoppeld aan het partneraccount, minstens één keer per dag te controleren.

4.4 De tarieven, beschikbaarheid, voorzieningen en beperkingen voor uw Service en verplichte vergoedingen die u beschikbaar stelt via het Platform moeten gelijk zijn aan of beter zijn dan wat u beschikbaar stelt via uw eigen kanalen of kanalen van derden. Klanten die via het Platform een ​​Service boeken, worden minstens zo goed behandeld als Klanten die via uw eigen kanalen of via kanalen van derden boeken.

4.5 De prijzen die door de Partner worden verstrekt via de Partneraccount voor zijn aanbiedingen en Diensten, zijn inclusief prijzen en omvatten BTW, omzetbelasting en andere toepasselijke nationale, gouvernementele, provinciale, gemeentelijke of lokale belastingen of heffingen. Het is niet legitiem om klanten te vragen om verdere salarissen, belastingen, contributies, commissies of andere kosten te betalen bij de uitvoering van de Service.

4.6 De Partner is verplicht om Klanten een correcte factuur te bezorgen die voldoet aan alle toepasselijke belastingvereisten.

4.7 De Partner is verplicht om klantvouchers te valideren met een validatie-app die The Driving Force kosteloos zal verstrekken, zodra deze beschikbaar komt.  (" The Driving Force Redemption App "). The Driving Force zal de Partner redelijkerwijs van tevoren informeren zodra de The Driving Force Redemption-app is gelanceerd. Na de lanceringsdatum moeten alle extra kosten die worden gemaakt door de The Driving Force Redemption-app niet te gebruiken voor het verwerken en valideren van klantvouchers, worden gedragen door de Partner.

4.8 Partner verleent The Driving Force het recht om de datum, het tijdstip of de taal van de Service evenals het aantal personen dat de Service bijwoont, kosteloos te wijzigen, tot twee uur nadat een Klant een Service heeft geboekt, indien andere datums, tijden of talen voor de geboekte service beschikbaar zijn.

5. Boekingsprocedure

5.1 Alle bezoekers van het Platform hebben de mogelijkheid om de aangeboden Diensten te bekijken zonder voorafgaande registratie. Als de bezoeker geïnteresseerd is in een specifieke service, maakt hij een boeking en wordt de partner naar behoren op de hoogte gebracht van een dergelijke gevraagde boeking.

5.2 Geautomatiseerde boekingsverwerking

Tenzij anders overeengekomen, worden boekingen automatisch geaccepteerd en bevestigd door het systeem van The Driving Force, met behulp van Online Ticket & Payment Services, voorzien door The Driving Force, of door Partner zelf, of een door Partner Ingeschakelde externe provider. De boeking is gebaseerd op een contingent, dat wordt beheerd door de Partner. Een geautomatiseerde boeking vindt plaats, zolang er nog plaatsen over zijn in het contingent. De Partner zal het contingent te allen tijde up-to-date houden.

5.3 The Driving Force is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en / of volledigheid van klantgerelateerde gegevens.

6. Aanbieden Diensten van de partner

6.1 De Partner zal de gegevens van de Diensten invoeren in het Partneraccount. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de verstrekte informatie altijd up-to-date is. Herziene, geannuleerde of ongeldige Services moeten onmiddellijk worden verwijderd.

6.2 Uit de servicebeschrijving moet duidelijk zijn dat de partner de services in eigen naam en onder zijn eigen verantwoordelijkheid aanbiedt. De Services moeten worden aangeboden onder de algemeen gebruikte bedrijfs- en merknaam. Er mag niet de indruk zijn, noch direct, noch indirect, dat The Driving Force de partner van de services is, of dat The Driving Force de kwaliteit van de aangeboden services heeft getest of anderszins de kwaliteit benadrukt.

7. Weergegeven inhoud en intellectueel eigendom

7.1 De Partner verleent The Driving Force een niet-exclusief, royaltyvrij en wereldwijd recht en licentie (of sublicentie indien van toepassing):

7.1.1 om te gebruiken, reproduceren, distribueren, in sublicentie geven, communiceren en beschikbaar maken op welke manier dan ook en de intellectuele eigendomsrechten weergeven van en op de inhoud die via de Partners Account wordt ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden en die nodig zijn om The Driving Force uit te oefenen zijn rechten en zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden;

7.1.2 gebruiken, reproduceren, reproduceren, verwerken, distribueren, in sublicentie geven, weergeven en gebruiken (inclusief zonder beperking publiekelijk uitvoeren, wijzigen, aanpassen, communiceren, reproduceren, kopiëren, vertalen en beschikbaar stellen voor het publiek op welke manier dan ook) de verstrekte inhoud.

7.2 The Driving Force kan deze inhoud (inclusief de relevante intellectuele eigendomsrechten) van de Partner in sublicentie geven, beschikbaar stellen, bekendmaken en aanbieden, en alle andere verdere rechten en licenties die in dit Contract zijn uiteengezet via of in samenwerking met (de websites, apps, platform, tools of andere apparaten van) gelieerde bedrijven en / of derde partijen.

7.3 In geen geval is The Driving Force aansprakelijk jegens de Partner voor enig handelen of nalaten van platforms van derden. De enige remedie voor de Partner met betrekking tot dergelijke platforms van derden is (a) om The Driving Force (dat het recht en niet de plicht heeft) te vragen om een ​​dergelijk platform van derden uit te schakelen en te verbreken, of (b) beëindiging van dit Contract, alle in overeenstemming met de voorwaarden van deze voorwaarden.

7.4 De Partner is aansprakelijk voor elke claim van derden met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht op inhoud die hij aan The Driving Force heeft verstrekt (zie ook artikel 21. Aansprakelijkheid van Partner en Vrijwaring).

8. (Online) Marketing

8.1 The Driving Force is gerechtigd om de Diensten van de Partner te promoten met behulp van de naam of namen van de Partner in online marketing, inclusief e-mailmarketing en / of pay-per-click (PPC) advertenties.

8.2 Het is naar eigen goeddunken van The Driving Force hoe te adverteren voor de aanbiedingen van de Partner op het Platform of op websites van derden en in online gelieerde netwerken, inclusief maar niet beperkt tot rangschikking en promotie.

8.3 The Driving Force voert online marketingcampagnes uit op eigen kosten en discretie.

9. Verantwoordelijkheid voor inhoud

9.1 De partner is verantwoordelijk voor inhoud die via het partneraccount wordt ingediend, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van services, forumitems, enz. The Driving Force behandelt dergelijke inhoud als externe inhoud. The Driving Force behandelt ook de inhoud van klanten, zoals forumitems, beoordelingen, etc. als externe inhoud en sluit aansprakelijkheid uit.

9.2 Als The Driving Force op de hoogte wordt gebracht van of inhoud detecteert die niet voldoet aan deze Voorwaarden of andere wettelijke bepalingen, kan The Driving Force deze inhoud geheel of gedeeltelijk verwijderen, op voorwaarde dat de inbreuk op dergelijke regels niet binnen twee dagen na onze kennisgeving door de Partner is verholpen. Als de onrechtmatige inhoud afkomstig is van een partner, heeft The Driving Force het recht om de toegang tot de respectieve partneraccount te blokkeren of te verwijderen. The Driving Force zal altijd rekening houden met de respectieve wederzijdse belangen in het betreffende geval voordat een partneraccount wordt geblokkeerd of opgeschort.

9.3 De Partner mag alleen inhoud en gegevens uploaden waarvoor hij de bijbehorende (kopieer) rechten bezit. Dergelijke informatie mag geen misbruik maken van de privacyrechten van klanten, derden, enz. En moet voldoen aan de toepasselijke concurrentiewetten en andere wettelijke vereisten.

10. Annuleringen

10.1 Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, is de Partner zich ervan bewust en stemt hij ermee in dat boekingen van Klanten via het Platform van The Driving Force onherroepelijk en niet restitueerbaar zijn. 

10.2 In het geval dat de Partner een boeking om welke reden dan ook annuleert, zal hij Klanten volledig terugbetalen, tenzij anders is overeengekomen tussen de Partner en de Klant.

10.3 In geval van "Overmacht", welke omstandigheden buiten de redelijke controle van de Partijen zijn, inclusief maar zonder beperking, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, onderbreking van elektriciteit en stakingen, kan elke Partij deze Overeenkomst opschorten of beëindigen. Bovendien staat Partner toe dat Klanten gekochte tickets retourneren voor een volledige terugbetaling als zich een situatie van overmacht op de reisbestemming voordoet, ongeacht of de Partner gedurende de getroffen periode diensten blijft verlenen. The Driving Force verwerkt de terugbetalingen en stuurt deze door naar de betreffende klanten. In het geval dat Partner de Service annuleert wegens het optreden van Overmacht, moet hij het Customer Service Center van The Driving Force onmiddellijk op de hoogte brengen.

11. Klachten van klanten

Klachten of claims met betrekking tot (de Service aangeboden, verleend of verstrekt door) de Partner of specifieke verzoeken van Klanten moeten door de Partner worden behandeld, aangezien The Driving Force niet verantwoordelijk is voor en afstand doet van enige aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke claims van Klanten . The Driving Force kan te allen tijde en naar eigen goeddunken (a) klanten (support) diensten aanbieden, (b) optreden als tussenpersoon tussen de partner en klanten, (c) - op kosten van de partner een alternatieve service van gelijke of betere standaard aanbieden, in geval van overboeking of andere materiële onregelmatigheden of klachten met betrekking tot de aangeboden of geleverde service, of (d) klanten anders helpen bij hun communicatie met of acties tegen de Partner.

12. Commissiebetaling aan The Driving Force

12.1 Partner stemt ermee in The Driving Force een commissie te betalen voor het bemiddelen van contracten met extra aangebrachte Klanten. Het bedrag van de commissie, dat door de Partner wordt ingesteld in het partneraccount, wordt geacht te zijn vermeerderd met eventuele wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De commissie wordt afgetrokken van het bruto bedrag dat aan Klanten in rekening wordt gebracht als de verkoopprijs voor de Service op het Platform in de overeengekomen valuta. Als er geen betaling wordt bijgeschreven op The Driving Force (bijv. Intrekking van creditcardbetaling), wordt er geen commissie bijgeschreven op The Driving Force.

12.2 De commissie voor The Driving Force wordt maandelijks gefactureerd tegen de tarieven die door de Partner in het partneraccount zijn ingesteld voor het aanbrengen van klanten. De commissie bedraagt nooit meer dan het door de Partner ingestelde maximumbedrag per maand. Eventuele belastingen en andere kosten die door de Partner moeten worden betaald, worden niet afzonderlijk vergoed. Bankkosten en andere transactiekosten zijn ten laste van de Partner, behalve die volgens 14.2.

13. Creditcardbetalingen

13.1 De creditcardbetaling van klanten wordt op de vervaldag geïnd. Als een contract niet kon worden gesloten via de handmatige boekingsverwerking, wordt de creditcardbetaling teruggedraaid.

13.2 Reserveren van boekingen en inning van de betalingen van de klant vinden plaats door middel van een Ticketing & Payment Service Provider van de Partner, al dan niet van een externe partner. De Ticketing & Payment Service Provider van de Partner voorziet in een API zodat het platform van The Driving Force geautomatiseerd boekingen via de Ticketing & Payment Service Provider van de Partner kan verrichten. The Driving Force behoudt zich het recht voor koppeling met de De Ticketing & Payment Service Provider van Partner te weigeren, indien er geen API beschikbaar is, deze te complex geacht wordt of om welke andere reden dan ook. In dat geval, of indien Partner zelf niet beschikt over een Ticketing & Payment Service Provider is artikel 13.3 van toepassing. 

13.3 The Driving Force zorgt voor de inning van de betalingen van de klant door middel van een door The Driving Force voorzien Ticketing & Payment Service Provider en de ontvangen betalingen worden direct overgemaakt naar de partneraccount. U moet uw bankrekening invoeren in uw partneraccount. The Driving Force kan niet aansprakelijk worden gesteld voor betalingen van klanten en is niet aansprakelijk in geval van onjuiste of onvolledige invoer van de bankrekeninggegevens van de partner op de partneraccount.

 

13.4 Artikel van toepassing indien Partner gebruik maakt van de Ticketing & Payment Service Provider van The Driving Force zoals inschreven in artikel 13.3. Indien Klanten hun creditcardbetaling annuleren vóór het gebruik van de geboekte Service of de betaling om een ​​andere reden niet wordt uitgevoerd, zal The Driving Force de Partner onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

13.5 Artikel van toepassing indien Partner gebruik maakt van de Ticketing & Payment Service Provider van The Driving Force zoals inschreven in artikel 13.3. Als een creditcardbetaling wordt ingetrokken na de uitvoering van het contract tussen de Partner en de Klant, informeert The Driving Force de Partner. The Driving Force informeert de Payment Service Provider over de redenen voor opname volgens de gegevens van de creditcardorganisatie en vraagt ​​de Partner om binnen 5 (vijf) werkdagen commentaar te geven. The Driving Force stuurt dit overzicht door naar de creditcardorganisatie.

 

13.6 Artikel van toepassing indien Partner gebruik maakt van de Ticketing & Payment Service Provider van The Driving Force zoals inschreven in artikel 13.3. The Driving Force is niet verplicht om juridische maatregelen van welke aard dan ook te nemen tegen klanten die niet betalen voor een bepaalde service of annulering of die een creditcardbetaling intrekken. The Driving Force zal deze eventuele claims aan de Partner overdragen, indien mogelijk.

13.7 The Driving Force is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten of gederfde inkomsten voor de Partner die ontstaan door het intrekken van een creditcardbetaling door de Klant. Ongeacht of de betaling heeft plaatsgevonden via de Ticketing & Payment Service van The Driving Force, of enige andere Ticketing & Paymment Service Providers. 

14. Facturering

14.1 De creditcard- en bankkosten voor betalingen van klanten voor boekingen via de Ticketing & Payment Service Provider van The Driving Force komen ten laste van Partner 

14.2 De creditcard- en bankkosten voor betalingsoverdrachten aan de Partner komen als volgt ten laste:

 • The Driving Force draagt de kosten voor zijn eigen bank / creditcardorganisatie

 • De Partner draagt de kosten van zijn bank / creditcard-organisatie

14.3 De Partner wordt per e-mail op de hoogte gebracht zodra de betaling van Klanten voor de Dienst van de Partner is bevestigd.

14.4 The Driving Force factureert zijn commissie aan de Partner op de 5e (vijfde) werkdag van elke maand, rekening houdend met alle boekingen die tijdens de vorige maand via het Platform zijn uitgevoerd. Het saldo zoals vermeld op de creditnota op de factuur zal worden aangesloten op de bankrekening van de Partner en de Partner zal per e-mail op de hoogte worden gebracht op het e-mailadres dat voor boekhoudkundige doeleinden is vermeld in de accountinformatie. The Driving Force verwerkt betalingen op de 5e (vijfde) dag van elke maand, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.

14.5 Deze factuur vormt de basis voor elke betaling. De Partner kan elke claim met betrekking tot een (vermeende) onnauwkeurigheid van de factuur en creditnota indienen binnen een termijn van 30 (dertig) dagen. Voor zover er geen claim is ingediend en geaccepteerd door The Driving Force, wordt de factuur en creditnota geacht te zijn geaccepteerd.

15. Gegevensbescherming

De Partner stemt ermee in dat hij beschikt over adequate beveiligingsprocedures en -controles en deze zal handhaven of instellen en handhaven om onbedoelde openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tot of misbruik van persoonlijke gegevens of informatie van een Klant te voorkomen. Noch de Partner, noch zijn gelieerde ondernemingen zullen direct of indirect betrokken zijn bij gevraagde of ongevraagde marketing-, promotie- of soortgelijke communicatie met een Klant die via het Platform heeft geboekt zonder de toestemming van die Klant. De Partner zal alle klantgerelateerde informatie die betalingsinformatie bevat (inclusief, zonder beperking, creditcard-, bankpas- of bankrekeninginformatie) verwerken, opslaan, verzenden en openen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder, zonder beperking, de gegevensbeveiligingsregels van de Payment Card Industry Data Security Standard voor het beschermen van creditcard- en debetkaarthouderinformatie die van toepassing is op de Partner, en de EU-richtlijn gegevensbescherming (en alle wetten die daaronder zijn afgekondigd), in elk geval kan hetzelfde worden gewijzigd, bijgewerkt, vervangen of uitgebreid. Op verzoek van The Driving Force zal de Partner het bewijs leveren dat hij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft vastgesteld en onderhoudt die de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze sectie regelen.

16. Beperking van aansprakelijkheid van The Driving Force

16.1 The Driving Force geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het Platform, inclusief tijdelijke of permanente onderbreking van de werking van het Platform.

 

16.2 The Driving Force draagt ​​geen risico met betrekking tot het aantal, de frequentie of het type Services geboekt via het Platform.

 

16.3 De aansprakelijkheid van The Driving Force onder de Voorwaarden is als volgt beperkt:

 1. The Driving Force is volledig aansprakelijk voor verliezen die opzettelijk of met grove nalatigheid zijn veroorzaakt door The Driving Force, haar wettelijke vertegenwoordigers of senior executives en voor verliezen die opzettelijk zijn veroorzaakt door andere assistenten bij de uitvoering; met betrekking tot grove nalatigheid van andere assistenten bij de uitvoering is de aansprakelijkheid van The Driving Force zoals uiteengezet in de bepalingen voor eenvoudige nalatigheid in (4) hieronder.

 2. The Driving Force is volledig aansprakelijk voor overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid veroorzaakt door de opzet of nalatigheid van The Driving Force, haar wettelijke vertegenwoordigers of assistenten bij de uitvoering.

 3. The Driving Force is aansprakelijk in overeenstemming met Europese Richtlijn 85/374/EEG Aansprakelijkheid voor producten met gebreken en Nederlandse wetgeving Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Afdeling 3. Produktenaansprakelijkheid.

 4. The Driving Force is aansprakelijk voor verliezen die worden veroorzaakt door de schending van haar primaire verplichtingen door The Driving Force, haar wettelijke vertegenwoordigers of assistenten bij de uitvoering. Primaire verplichtingen zijn dergelijke basisrechten die de essentie van het contract vormen, die bepalend waren voor de sluiting van het contract en waarop de licentiehouder zich kan beroepen. Als The Driving Force zijn primaire verplichtingen schendt door eenvoudige nalatigheid, dan is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door The Driving Force te verwachten was op het moment dat de betreffende Service werd uitgevoerd.

16.4 The Driving Force is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens tot het bedrag van de typische herstelkosten die zouden zijn ontstaan ​​als de juiste en regelmatige back-upmaatregelen waren genomen.

16.5 Een uitgebreidere aansprakelijkheid van The Driving Force is ten gronde uitgesloten.

17. Looptijd en beëindiging

17.1 Het contract wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

17.2 De Partner en The Driving Force kunnen het Contract op elk moment en zonder reden beëindigen, met een opzegtermijn van één maand. Een beëindiging kan automatisch worden uitgevoerd met behulp van de juiste functie in het partneraccount. Resterende bevestigde boekingen worden uitgevoerd zoals gepland.

17.3 Als er specifieke aanwijzingen zijn dat een Partner verwijtbaar wettelijke bepalingen, rechten van derden of de Voorwaarden schendt of als The Driving Force anderszins een legitiem belang heeft, met name met betrekking tot het beschermen van Klanten of andere Partners tegen frauduleuze activiteiten, heeft The Driving Force het recht om er een te nemen of meer van de volgende acties waarbij op redelijke wijze rekening wordt gehouden met het respectieve belang van de partner in het desbetreffende geval:

 • Geef de Partner een waarschuwing;

 • De aanbiedingen van de Partner of andere inhoud verwijderen;

 • Beperk het gebruik van de website door de Partner;

 • Partner tijdelijk of permanent uitsluiten (blokkeren) van de website;

 • Wedstrijd en annuleer bestaande boekingen op naam van de partner zonder rekening te houden met het toepasselijke annuleringsbeleid, en weiger aanbiedingen van klanten voor het sluiten van een contract op naam van de partner.

18. Wijziging

The Driving Force behoudt zich het recht voor om dit Contract op elk moment te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen. The Driving Force zal de Partner op de hoogte brengen van een bericht op zijn partneraccount over eventuele wijzigingen in dit contract. Als de Partner dergelijke wijzigingen of nieuwe of aanvullende voorwaarden niet accepteert, kan hij dit Contract beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan The Driving Force. Indien de Partner zijn recht om dit Contract te beëindigen binnen 30 (dertig) dagen na kennisgeving van een wijziging of nieuwe of aanvullende voorwaarden van dit Contract niet uitoefent, betekent dit dat hij dergelijke wijzigingen aanvaardt.

Versie 1.2 04-11-2019