Privacyverklaring

The Driving Force B.V. ontwikkelt webshops en apps in opdracht van diverse opdrachtgevers.  

The Driving Force neemt je privacy serieus en behandelt jouw persoonlijke informatie zorgvuldig. The Driving Force handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). In dit document wordt de privacy policy van The Driving Force uiteengezet voor het gebruik van The Driving Force diensten. We raden je aan deze privacy policy zorgvuldig door te lezen. Indien je vragen hebt of meer informatie over dit onderwerp wenst, neem dan contact met ons op via info@thedrivingforce.nl

 

Inhoud

 1. Wie is The Driving Force en hoe kan ik contact opnemen met The Driving Force?

 2. Welke persoonsgegevens worden door The Driving Force verwerkt, waarom en op welke rechtsgrond?

 3. In welke gevallen maakt The Driving Force mijn persoonsgegevens bekend aan derden?

 4. Wat zijn mijn rechten?

 5. Hoe kan ik me uitschrijven bij The Driving Force en wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik mij uitschrijf?

 6. Hoe lang bewaart The Driving Force mijn persoonsgegevens?

 7. Hoe beschermt The Driving Force mijn persoonsgegevens?

 8. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

 9. Wat zijn cookies en hoe worden die gebruikt door The Driving Force?

 10. Waar kan ik een klacht indienen?

 

1. Wie is The Driving Force en hoe kan ik contact opnemen met The Driving Force

 

The Driving Force ontwikkelt en beheert websites en apps (gezamenlijk genoemd: 'online platform') die gebruikers faciliteren in de aankoop van producten en diensten (gezamenlijk genoemd: ‘diensten’) van leveranciers (genoemd: ‘partners’). 

 

Om haar diensten aan te bieden en te leveren, verwerkt The Driving Force bepaalde persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy. De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is The Driving Force B.V., gevestigd te (1422 AK) Uithoorn, Nederland, aan de J.N. Wagenaarweg 6 ('The Driving Force').

 

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door The Driving Force kunnen gericht worden aan info@thedrivingforce.nl, via gewone post gericht aan J.N. Wagenaarweg 6, 1422 AK Uithoon, Nederland en telefonisch op het nummer +31 (0)297 51 44 66.

 

Indien je vragen of wensen hebt in verband met jouw persoonsgegevens, kun je ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO):

Naam: Maarten de Haas, e-mail: info@thedrivingforce.nl

Adres: The Driving Force, t.a.v. J.N. Wagenaarweg 6, 1422 AK Uithoon, Nederland .

 

2. Welke persoonsgegevens worden door The Driving Force verwerkt, waarom en op welke rechtsgrond?

 

Een account aanmaken

Het aanmaken van een account geeft de gebruiker toegang tot extra functies, zoals het inzien van je bestelgeschiedenis en snel herstellen van eerdere orders. Als je een account aanmaakt kan je bepaalde gegevens delen:

 • Je contactgegevens (zoals voornaam, achternaam,  je volledige adres, e-mail, mobiele telefoonnummer en geboortedatum) (genoemd:'Contactgegevens').

 • Je kunt vrijwillig extra persoonsgegevens toevoegen aan je Contactgegevens, zoals je interesses, ('Extra informatie').

 • Bij het sluiten van overeenkomsten worden gegevens met betrekking tot jouw aankopen ('Bestelinformatie'), zoals wat je gekocht hebt, hoeveel en wanneer aan je account gekoppeld. Deze informatie wordt gebruikt om een profiel op te bouwen van producten waar jij in geïnteresseerd bent. Deze informatie kan door de partner worden gebruikt om je gericht van productinformatie te voorzien. 

De verwerking van je gegevens is gebaseerd op je toestemming(Artikel 6, lid 1, sub a) AVG).

 

Een overeenkomst sluiten

Als een gebruiker een overeenkomst sluit via het Platform moet je je Contactgegevens verstrekken.

Deze persoonsgegevens zijn vereist om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden (zoals je leeftijd), om betalingen te verwerken en om de gewenste dienst te kunnen leveren. Deze informatie wordt gedeeld met de partner die de dienst levert.

Als een gebruiker een overeenkomst sluit via het platform, verstrek je Bestelinformatie (wat je besteld hebt, bij welke partner, in welke hoeveelheid, het aankoopbedrag, de aankoopdatum, de leverdatum, het ophaal- of bezorgadres, het factuuradres en eventuele opmerkingen.

 

De verwerking van je persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in verband met het gebruik van de website en/of app waarbij je partij bent (of wordt) (Artikel 6, lid 1, sub b) AVG).

Bovendien deelt The Driving Force de volgende informatie tussen gebruiker en partner: je Contactgegevens en Bestelinformatie. 

 

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die The Driving Force heeft (Artikel 6, lid 1, sub f) AVG), namelijk om de overeenkomst mogelijk te maken, evenals communicatie tussen gebruikers en partners.

Elektronische communicatie tussen gebruikers en partners kan worden verzonden via The Driving Force's servers of kan door The Driving Force verzonden worden aan dienstverleners om de diensten aan je te leveren.

 

Informatieberichten

Om je informatieberichten over bestellingen te kunnen sturen (geen marketingcommunicatie) die nodig zijn om de diensten te leveren (zoals (push)berichten, systeemmeldingen, e-mailmeldingen en sms-berichten) kunnen we je mobiele telefoonnummer en/of je e-mailadres gebruiken. 

 

The Driving Force kan je informatie sturen met betrekking tot een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld de bevestiging die een gebruiker ontvangt na het boeken van een activiteit, of de boeking die een partner ontvangt als een gebruiker een activiteit boekt. Ook kan The Driving Force je een vragenlijst of beoordelingsformulier sturen nadat je een overeenkomst hebt gesloten.

 

De verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force (Article 6.1(f) AVG), namelijk om gebruikers voldoende informatie te verstrekken over hun gebruik van de dienst en om de dienst te verbeteren aan de hand van beoordelingen.

 

E-mailnieuwsbrieven

 

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrieven van de partners. De nieuwsbrieven kunnen informatie bevatten over producten en diensten van partners. Om te kunnen inschrijven dien je ons je e-mailadres te verstrekken.

 

Partners kunnen je ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen, afhankelijk van onder andere je bestelinformatie- en historie, verblijfplaats, accountactiviteit en -gedrag, en interesses. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief met aanbiedingen afgestemd op aankopen die je eerder bij de partner hebt gedaan. 

 

Met de inschrijving op onze nieuwsbrieven ga je akkoord met het ontvangen van advertentieberichten. Het e-mailadres dat bij je inschrijving wordt gebruikt, wordt alleen maar gebruikt om je onze nieuwsbrieven te versturen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om je e-mail voor andere doeleinden te gebruiken. Het is altijd mogelijk om je toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven in te trekken. Om uit te schrijven, gebruik je de link die wordt gegeven in onze mails; je kan ook de instellingen in je account veranderen. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force (Artikel 6, lid 1, sub f AVG), namelijk direct marketing.

Pushberichten

Als je gebruikmaakt van onze app via een apparaat dat pushberichten kan ontvangen, kun je toestemming geven voor het ontvangen van pushberichten. Wij gebruiken Apple Push Notification Service (iOS versie) van Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 ('Apple pushbericht') of Google Cloud Messaging (Android versie) van Google Inc. (www.google.nl), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google pushbericht').

Via Apple en Google kun je bijvoorbeeld via pushberichten updates over de status van je bestellingen of andere nuttige meldingen ontvangen. Om pushberichten naar je apparaat te sturen, versturen we gegevens (bijvoorbeeld de melding dat je een nieuw bericht hebt in je app mailbox) naar de server van Apple en Google, die zij vervolgens versleutelen en doorzenden naar je app en je apparaat. Om te zorgen voor een veilige verzending van je bericht naar je apparaat, versturen we naar Apple en Google je apparaat ID token. Een apparaat ID token is een afzonderlijk verbindingsnummer dat is gemaakt op basis van je apparaat ID.

De verwerking van je gegevens gebeurt alleen met je toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a AVG). Je kunt je toestemming voor het ontvangen van pushberichten altijd intrekken. Om je toestemming in te trekken, kun je deze berichten op elk moment uitschakelen door de notificatie-instellingen in je account of je apparaat instellingen te veranderen, of door de The Driving Force app te verwijderen van je apparaat.

Lees de privacy policy van Apple en Google voor meer informatie over de gegevensbescherming tijdens dit proces.

 

Marketing

Adverteren is alleen effectief als advertenties relevant voor je zijn. The Driving Force kan daarom je persoonsgegevens, bestelinformatie en accountactiviteit (historie van wat je bekijkt en aanklikt in het platform) gebruiken om een klantprofiel te maken met jouw interesses. Op basis van dit klantprofiel kunnen gepersonaliseerde advertenties weergegeven worden binnen het platform en kan je gepersonaliseerde berichten en/of nieuwsbrieven ontvangen.  

 

We zenden de gegevens niet door aan onze partners, maar zij kunnen op basis van klantprofielen wel selecties maken in de gebruikersdatabase om te zien welke gebruiker mogelijk geïnteresseerd is in welke producten en daar gepersonaliseerde berichten of nieuwsbrieven naar versturen. 

 

De verwerking van je gegevens is gebaseerd op je toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a AVG). Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de profilering en je kunt je toestemming om gepersonaliseerde advertenties te ontvangen op elk moment intrekken via de contactgegevens je hoofdstuk 4.

 

Samenvoegen van gegevens

Om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, kan The Driving Force je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te maken die niet herleid kunnen worden naar een natuurlijke persoon. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force (Artikel 6, lid 1, sub f AVG), namelijk om te voldoen aan privacywetgeving en om je privacy te beschermen.

 

Automatisch gegenereerde gegevens (logbestanden)

The Driving Force verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over je gebruik van het platform. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is je apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID, en URL referrer).

The Driving Force heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden); de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force (Artikel 6, lid 1, sub f AVG).

The Driving Force gebruikt deze informatie ook om een klantprofiel op te bouwen. De verwerking van je gegevens is gebaseerd op je toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a AVG).

 

Verwerking voor analyse en (wetenschappelijk) onderzoek door derden

The Driving Force kan geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens verstrekken aan derden die dergelijke gegevens vragen voor analyse of (wetenschappelijke) onderzoeksdoeleinden, zoals universiteiten. The Driving Force verstrekt alleen geaggregeerde gegevens. The Driving Force kan bijvoorbeeld het aantal boekingen in een specifiek postcodegebied delen. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force (Artikel 6, lid 1, sub f AVG), namelijk het verrichten van onderzoek.

 

Verwerking voor analyse om het platform, de service en klantervaring te verbeteren

The Driving Force maakt gebruik van persoonsgegevens die door jou zijn verstrekt en die zijn gegenereerd door je gebruik van het The Driving Force-platform om het gebruik van het platform, de service en klantervaring te analyseren, om verbeteringen aan te brengen en/ of om nieuwe updates te ontwikkelen. The Driving Force kan bijvoorbeeld besluiten om functionaliteiten te verwijderen die (bijna) nooit worden gebruikt. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen The Driving Force (artikel 6.1 (f) GDPR).

 

Voldoen aan nationale wetgeving

Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, kan het vereist zijn dat The Driving Force al je persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze privacy policy, zoals wetshandhaving en gehoor geven aan gerechtelijke vonnissen. De verwerking van je persoonsgegevens in dit verband is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op The Driving Force rust (Artikel 6, lid 1, sub c AVG).

 

3. In welke gevallen maakt The Driving Force mijn persoonsgegevens bekend aan derden?

In bepaalde omstandigheden kan The Driving Force je persoonsgegevens delen met derden:

 • Om overeenkomsten tot stand te laten komen voor boekingen, moet The Driving Force relevante boekingsgegevens delen tussen de gebruiker en de partner. Dit kunnen gegevens zijn zoals je Contactgegevens, Bestelinformatie, Accountactiviteit en Klantprofiel .

 • Om de diensten te kunnen leveren, deelt The Driving Force sommige persoonsgegevens met dienstverleners (verwerkers). Deze dienstverleners verwerken je persoonsgegevens namens The Driving Force. Op de verwerking door dienstverleners is een verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin The Driving Force er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van The Driving Force. Sommige van deze dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, staat The Driving Force alleen dienstverleners buiten de EEA toe om je persoonsgegevens te verwerken indien ze zelfgecertificeerd zijn onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield (Artikel 46, lid 2, sub a AVG) of overeenkomstig een contract dat is aangegaan tussen The Driving Force en de dienstverlener waarin de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zijn opgenomen, waarmee gegarandeerd wordt dat er toereikende gegevensbeschermingsregelingen zijn getroffen (Artikel 46, lid 2, sub (c) AVG).

Voorbeelden van dienstverleners waarmee The Driving Force je gegevens deelt voor de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force, namelijk om je de diensten te leveren, zijn:

 • Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics voor het analyseren van geanonimiseerde websitestatistieken op onze platforms. Hiermee willen we inzicht krijgen in welke informatie en onderdelen door gebruikers interessant gevonden worden en welke niet, zodat we op basis daarvan onze platforms kunnen verbeteren. 

 • Mailchimp: Mailchimp is een online marketingplatform van The Rocket Science Group dat wij gebruiken voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven.  

 • Sociale Media: Wij zijn behalve op onze website ook aanwezig op een aantal sociale netwerken. Indien je ons daar bezoekt, kan het zijn dat je persoonsgegevens worden doorgestuurd naar het desbetreffende sociale netwerk. Het kan zijn dat de gegevens die je specifiek hebt ingevoerd in het sociale netwerk, evenals andere informatie, worden verzameld, geanalyseerd en gebruikt door de provider van dat sociale netwerk. Verder kan het zijn dat de provider van het sociale netwerk de belangrijkste informatie over je computersysteem van waaruit je het sociale netwerk bezoekt (bijvoorbeeld je IP-adres, het gebruikte soort processor en je browserversie, waaronder alle plugins), verzamelt en verwerkt. Als je tijdens je bezoek aan onze sociale media pagina´s bent ingelogd op je persoonlijke sociale netwerkaccount, kan het sociale netwerk je bezoek aan je account koppelen. Als je niet wilt dat deze koppeling gemaakt wordt, moet je uitloggen van je sociale netwerk en je cookies verwijderen voordat je onze sociale media bezoekt. Zie de privacy policy van het desbetreffende sociale netwerk voor meer informatie over de gegevensbescherming gedurende dit proces.

 • Inhoud van derden: Op onze website staat ook inhoud van derden (zoals YouTube video's, kaarten van Google Maps, RSS-Feeds of afbeeldingen van andere websites). Om deze inhoud van derden aan je te kunnen weergeven, versturen wij je IP-adres aan de desbetreffende derden. Wij hebben er geen invloed op of een derde je IP-adres alleen maar gebruikt om hun content te tonen of dat je IP-adres ook wordt verzameld en opgeslagen voor andere doeleinden. Indien we kennis verkrijgen over dergelijk gedrag, informeren wij je daarover via ons gegevensbeschermingsbeleid. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force, namelijk het weergeven van inhoud van derden.

 • Bevoegde autoriteiten: voor zover wettelijk voorgeschreven of strikt noodzakelijk voor de preventie, detectie of vervolging van strafbare handelingen en fraude, maakt The Driving Force persoonsgegevens bekend aan ordehandhavers en andere overheidsinstanties. De verwerking van je persoonsgegevens in dit verband is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op The Driving Force rust.

 • Fusie en Overname: The Driving Force kan je persoonsgegevens overdragen aan derden in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van vermogensbestanddelen, faillissement of insolventie van The Driving Force. Indien dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving, zorgt The Driving Force ervoor dat eerst je toestemming wordt verkregen. De verwerking van deze persoonsgegevens is in dit verband noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force.

Je kunt contact opnemen met The Driving Force via info@thedrivingforce.nl, als je vragen hebt over het doorzenden van je gegevens aan derden.

 

4. Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 • Je hebt het recht om van The Driving Force uitsluitsel te krijgen of je persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van je persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Je hebt het recht The Driving Force te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die te corrigeren;

 • In sommige gevallen heb je het recht om The Driving Force te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden);

 • In sommige gevallen heb je het recht om van The Driving Force de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist;

 • Je hebt het recht om op jouw verzoek je persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt hebt aan The Driving Force in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op je toestemming of op een overeenkomst;

 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van The Driving Force. The Driving Force zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij The Driving Force aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt The Driving Force je persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden;

 • Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

Je kunt je verzoek indienen bij The Driving Force via info@thedrivingforce.nl. The Driving Force beantwoordt je verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. The Driving Force informeert je binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

Als The Driving Force geen actie onderneemt op je verzoek, informeert The Driving Force je zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om beroep bij de rechter in te stellen.

5. Hoe kan ik mij uitschrijven van The Driving Force en wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik dat doe?

Je kunt je uitschrijven als gebruiker van de diensten van The Driving Force door een e-mail te sturen aan info@thedrivingforce.nl, waarin je aangeeft dat je je wilt uitschrijven, of via het Contactformulier op de website. The Driving Force verwerkt dergelijke verzoeken zo spoedig mogelijk, uiterlijk 4 weken na ontvangst, of zoals anders vereist door toepasselijke wetgeving.

Sommige persoonsgegevens blijven bewaard na uitschrijving, zoals je boekingsgeschiedenis, zoals hieronder is vermeld in de paragraaf over het bewaren van gegevens.

 

6. Hoe lang bewaart The Driving Force mijn persoonsgegevens?

In overeenstemming met de AVG (of anderszins vereist door toepasselijke wetgeving), bewaart The Driving Force je persoonsgegevens voor de perioden zoals vermeld in de onderstaande tabel. Bewaartermijnen lopen vanaf de dag van uitschrijving.

Bewaartermijn maximaal 10 jaar 
 • Contactgegevens 

 • Bestelinformatie

Bewaartermijn maximaal 2 jaar 

 • Accountactiviteit 

 • Klantprofiel

 

Opmerking: met het oog op bescherming tegen fraude kunnen wij de benodigde persoonsgegevens voor een redelijke termijn bewaren die langer kan zijn dan de bovengenoemde bewaartermijn. The Driving Force kan ook persoonsgegevens langer bewaren indien dit vereist is door toepasselijke wetgeving.

The Driving Force kan altijd de verzamelde gegevens bewaren in een geaggregeerde en anonieme vorm, om analyses en onderzoek uit te voeren, voor marktonderzoek en/of om fraude tegen te gaan.

 

7. Hoe beschermt The Driving Force mijn persoonlijke informatie?

De bescherming van je Persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. The Driving Force hanteert daarom redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om je Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging van informatie. Wij voeren periodiek controles uit om zorgen dat wij blijven voldoen aan alle gestelde administratieve, technische en fysieke eisen om jouw privacy te beschermen. We scannen onze systemen elke maand, om te bepalen of onze beveiligingsmaatregelen nog steeds toereikend zijn en houden onze software continu up to date met relevante (beveiligings)updates. 

 

8. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Het is mogelijk dat de privacy policy in de toekomst gewijzigd wordt. Daarom wordt aanbevolen om regelmatig een bezoek te brengen aan het gedeelte op de website waar de privacy policy te lezen is.

 

9. Wat zijn cookies en hoe worden die gebruikt door The Driving Force?

 

Terwijl je de website gebruikt, worden verschillende cookies opgeslagen op je computer, mobiele apparaat en/of tablet ('Apparaten') die dan ingezien kunnen worden. Cookies zijn kleine stukjes informatie (in de vorm van tekst) die een server naar de browser verstuurt (zoals Google Chrome of Firefox) met de bedoeling dat de browser deze informatie terugstuurt naar de server wanneer een gebruiker de volgende keer een bezoek brengt aan de website. Cookies kunnen je Apparaten of daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen. 

 

10. Waar kan ik mijn klacht indienen?

Als je vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen jou en The Driving Force, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Indien je vragen hebt of meer informatie wenst over het bovenstaande en/of dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@thedrivingforce.nl

Laatste update privacyverklaring: 11-12-2020.